Page is under construction!

Dokumenti 2018:
- Objava informacija za sajt PP "Feketic" AD Sombor

- Zapisnik sa vandredne skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor, odrzane 14.09.2018.

- Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Feketic" AD Sombor, od 14.09.2018.

- Predlozi odluka za sedicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor, za 14.09.2018.

- Poziv za vandrednu sedicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor, dana 14.09.2018.

- Zapisnik sa redovne skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor odrzane 25.06.2018.

- Odluka o usvajanju izvestaja eksternog revizora za PP "Feketic" AD Sombor za 2017. godinu

- Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor

- Materijali za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor

- Godisnji finansijski izvestaj za 2017 PP "Feketic" AD Sombor

- Odluka o otkazivanju skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor

- Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor

Dokumenti 2017:
- Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Feketic" AD Sombor

- Zapisnik sa skupstine PP "Feketic" AD Sombor 28.09.2017

Osnivacki akt:
Osnivacki akt PP "Feketic" AD Sombor

Statut:
Odluka o izmenama i dopunama statuta PP "Feketic" AD Sombor


Poljoprivredna proizvodnja "Feketic" AD Sombor

Venac Vojvode RAdomira Putnika 1,

25000 Sombor

Telefon: +381 25 515 0161 Email: office@abp.rs